کۆڕى شیعریی “چیت لێبکەم ئەى نیشتمان؟”

هاوبەشی پێبکە

کۆڕى شیعریی "چیت لێبکەم ئەى نیشتمان؟"

هیوا فاوندهیشن پاڵپشتیكردنی ئهدهب، هونهر و كولتوور بهگرنگ دهزانێت وهك بهشێك لهتهواوكاریی ڕۆشنبیركردنی كۆمهڵگه،‌ بۆ ئهوهی وهبهرهێنانی تێدابكرێت. لهم دیدگهیهوه،‌ هیوا فاوندهیشن ههستا بهڕێكخستنی كۆڕێكی شیعری بۆ بهڕێزد.چۆمان ههردیلهكهش و ههوایهكی پڕ لە هونهردا، لهژێر ناونیشانیچیت لێبكهم ئهی نیشتیمان؟” هاوڕێ لهگهڵ مۆسیقای زیندوو بهبەشداریی ههردوو ژهنیاری لێهاتوو زانا عەزیز بهئامێری چهلۆ، ئاریان جەلال بهئامێری گیتار.

د. چۆمان هەردى لە بەریتانیا خوێندنى باڵاى تەواوکردووە. جگە لە بەرهەمەکانی لە کایەی ئەکادیمیی، خاوەنی چەند کتێبکی شیعرییە کە زمانی ئینگلیزیی بڵاوکراونەتەوە. وەک وەرگێڕیش شیعری نووسەرە بەناوبانگەکانی کوردی بە ئەدەبی ئینگلیزیی ناساندووە. د. چۆمان هەردی خاوەنى چەند خەڵاتێکى جیهانییە لە بوارى شیعر و وەرگێڕاندا.